LEVENSKUNST

Intelligentie

Intelligentie: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen.
Er bestaan meerdere vormen van intelligentie. Bekijk voor iedere vorm van intelligentie of je meer, gemiddeld of minder intelligent bent dan je omgeving. Je omgeving zijn de mensen die je tegenkomt dus niet mensen op de televisie of het internet.

De verschillende vormen van intelligentie zijn:

  • Verbaal - linguïstisch
  • Logisch - wiskundig
  • Muzikaal - ritmisch
  • Lichamelijk - motorisch
  • Visueel - ruimtelijk
  • Interpersoonlijk
  • Intrapersoonlijk
  • Natuurgericht