LEVENSKUNST

Bijzondere aanleg

Sommige mensen bezitten een in meer of mindere mate bijzondere aanleg. De positieve kanten van deze bijzondere aanleg komen goed tot uiting in een daarop aangepaste omgeving. De omgeving moet weten dat je deze bijzondere aanleg bezit en in welke mate. De omgeving kan dan ook rekening houden met de negatieve kanten van deze bijzondere aanleg. Onderzoek of je deze bijzondere aanleg in meer of mindere mate bezit.

  • Dyslectici zijn vaak creatief, innovatief en slim.
  • Mensen met ADHD kunnen goed multitasken en alles vanuit een breed perspectief bekijken.
  • Autisten zijn vaak detailgerichtheid, precies en perfectionistisch.
  • Hooggevoeligen (HSP-hoog sensitief personen) hebben een gevoeliger zenuwstelsel en worden daardoor sterker geprikkeld dan gemiddeld.

Ongeveer 5% van de mensen in Nederland hebben een vorm van dyslexie.
ADHD gedrag komt voor bij 3-5% van de kinderen, en bij 1-3% van de volwassenen.
Ongeveer 1% van de mensen in Nederland vertonen autistisch gedrag (4 maal meer mannen dan vrouwen).
Ongeveer 15-20% van de mensen in Nederland zijn hooggevoelig.

Menu


Er zijn geen zoekresultaten. Gebruik meer algemene termen om meer resultaten te krijgen.