LEVENSKUNST

Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben meer moeite met lezen en schrijven dan andere mensen. Ze houden niet altijd rekening met de opbouw van een betoog, waardoor ze bij anderen de neiging hebben om met de deur in huis te vallen en te beginnen met de conclusies. Sommigen vinden hen soms kort door de bocht of eigenwijs. Mensen met dyslexie verwerken informatie meer met beelden dan met woorden. Hierdoor kunnen zij goed visualiseren. Diffuse probleemsituaties kunnen zij vaak met een verrassende creativiteit oplossen. Dyslexie is aangeboren, gaat niet over en staat los van de intelligentie. De meeste mensen leren er mee om te gaan en velen bereiken alsnog een behoorlijk taalniveau.

Mensen met dyslexie:

  • zijn vaak creatief, innovatief en slim in het bedenken van oplossingen;
  • leggen verbanden die anderen vaak niet zien; kunnen goed vanuit verschillende invalshoeken een probleem benaderen;
  • roesten niet snel vast in routines omdat ze niet vervallen in automatiseren;
  • vallen door hun grote visualiseringvermogen op door ‘out-of-the-box’ te denken.

Menu


Er zijn geen zoekresultaten. Gebruik meer algemene termen om meer resultaten te krijgen.