LEVENSKUNST

Tijdcurve Baltes

De ontwikkeling van leervaardigheden tijdens de levensloop kan worden onderverdeeld in twee aspecten: de ontwikkeling van het lichaam (rood) en de ontwikkeling van de geest (blauw).

  1. Ontwikkeling van het lichaam (rood):

De rode lijn toont de op neuro-fysieke ontwikkeling gebaseerde taken en bereikt het hoogste punt rond het twintigste levensjaar. Vanaf dat punt neemt de ontwikkeling gestaag af. Het roze veld rondom de rode lijn geeft aan dat de hoogte van de ontwikkelingslijn kan worden beïnvloed. Een gezonde levensstijl met verantwoord eten, drinken en voldoende beweging kan de ontwikkelingslijn aanzienlijk hoger laten liggen dan bij mensen die ongezonde gewoontes hebben, zoals overmatig eten, drinken, roken en weinig bewegen. Als iemand op een bepaald moment gezonder gaat leven, zal de ontwikkelingslijn zichtbaar stijgen.
Met andere woorden, in de jongere jaren kan het lichaam snel en krachtig ontwikkelen, maar naarmate men ouder wordt, neemt de fysieke ontwikkeling geleidelijk af. Toch kunnen gezonde keuzes en levensstijl de fysieke ontwikkeling positief beïnvloeden en het behoud van een goede gezondheid stimuleren, zelfs op latere leeftijd.

  1. Ontwikkeling van de geest (blauw):

De blauwe lijn toont de ontwikkeling van de geest, die veel langzamer verloopt dan de fysieke ontwikkeling. De geestelijke ontwikkeling bereikt het hoogtepunt op ongeveer zestigjarige leeftijd en blijft daarna nog lange tijd op ongeveer hetzelfde niveau. Het blauwe veld rondom de blauwe lijn geeft aan dat de hoogte van de ontwikkelingslijn ook hier kan worden beïnvloed. Mensen die zich inzetten vanuit Levenskunst of met passie voor werk of hobby, met nieuwsgierigheid en interesse in veranderingen en ontwikkelingen, blijken geestelijk vaardiger te zijn en te blijven op latere leeftijd.
Met andere woorden, de geestelijke ontwikkeling heeft een langzamer tempo dan de fysieke ontwikkeling, maar kan gedurende het hele leven blijven groeien en verbeteren, vooral bij mensen die zichzelf blijven uitdagen, openstaan voor nieuwe ervaringen en kennis, en zich inzetten voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

In het geheel benadrukt deze voorstelling dat zowel de fysieke als geestelijke ontwikkeling kan worden beïnvloed door levensstijlkeuzes en persoonlijke inzet. Gezond leven en blijven leren en groeien in de geest kunnen bijdragen aan een vervullend en productief leven, ongeacht de leeftijd.