LEVENSKUNST

Tijdsfasen

De ontwikkelingsfasen van de mens volgens ontwikkelingspsycholoog Erik Homburger Erikson. De leeftijden zijn gemiddelden; afwijkingen naar boven en onder zijn mogelijk.

Elke van de acht stadia beschrijft een sociale crisis of uitdaging die moet worden opgelost. De mate waarin de uitdaging van een bepaald stadium tot een goed einde wordt gebracht, is van belang voor de verdere ontwikkeling. Een geslaagde aanpak levert nieuwe hoop en wilskracht op om de uitdaging van het volgende stadium aan te gaan,

Ontwikkelingsfase

Leeftijd

in jaren

Ontwikkelingsprincipe

positief negatief
Zuigeling 0 – 1,5 vertrouwen wantrouwen
Peuter 1,5 – 3 autonomie schaamte, twijfel
Kleuter 3 – 6 initiatief schuld
Basisschool 6 – 12 vaardigheid minderwaardigheid
Adolescentiefase 12 – 20 identiteit verwarring
Jongvolwassenheid 20 – 30 intimiteit isolement
Volwassenheid 30 – 65 generativiteit stagnatie
Ouderdom 65 + Ego-integriteit wanhoop