LEVENSKUNST

Verdriet

Verdriet Bij verdriet wordt je krachteloos van binnen, je laat je hoofd hangen en slaat je ogen neer. kan veroorzaakt worden door een gemiste kans, de uitzichtloosheid van een situatie, een afscheid, het gemis van iemand, een grote verandering etc. Aan verdriet moet je je af en toe helemaal overgeven. Treurige muziek kan daarbij helpen. Tranen vormen de uitdrukking van treurigheid; je voelt meer en denkt minder. De tranen geven je ontspanning en je krijgt weer kracht.
Je kunt ook met opzet verdrietig worden. Je brengt dan meer evenwicht tussen blijheid en vedrietigheid in je leven. Je kan dit doen door trieste herinneringen op te halen of de eindigheid van het leven te overdenken.
Je kunt verdriet even vergeten door dans, zang en erotiek. 

 

Melancholie

Wanneer de oorzaak van je verdriet niet aan te wijzen is en lang aanhoudt dan ben je melancholiek. Je bent melancholiek als je alles precies wilt weten, elke nuance grondig onderzoekt, alle dingen serieus opvat. Je betrekt ze zo sterk op jezelf dat je er evenveel aan lijdt als aan jezelf. Het is een periode met een toenemend gevoel van zinloosheid van alles en iedereen. Melancholie is geen depressie. Een depressie wordt veroorzaakt door acute of chronische stress of ziekte.
Melancholie is niet te genezen. Met de opgedane kennis en ervaringen in de levenskunst heb je een basis; een fundament om op terug te vallen. Je kunt met steun van buiten naar het innerlijke kijken. Daarbij haal je melancholie een beetje uit haar onbestemdheid en kan je melancholie in volle omvang ervaren. Je hebt de zekerheid dat je niet in onpeilbare duisternis valt, je kan de tranen de vrije loop laten. Leefbaar maken van de melancholie kan door de kunst van de erotiek. Het enige wat de melancholie kan troosten. De erotiek kan nog bekoren en maakt de prikkel van het bestaan uit. Midden in de melancholie begint de levenslust met gelatenheid.