LEVENSKUNST

Gelatenheid

Gelatenheid is de ander en het andere de ruimte geven. Dit leidt tot een andere houding tot jezelf, tot anderen en tot de wereld en is een basiselement tot de duurzame levensstijl.

Techniek:

  • Tijd hebben voor anderen en iets anders.
  • Niet je eigen zin doordrijven.
  • De ontplooiing van anderen en het andere niet in de weg staan.