LEVENSKUNST

De belangrijkste waarden van het Christendom

De belangrijkste waarden verkregen uit de bijbel. Daarachter zijn vet gedrukt de waarden vanuit de standaard lijst van Milton Rokeach (gebruikt op deze website) geplaatst.

  • Barmhartigheid/vergevingsgezindheid: Dit kan worden bekeken als vergevingsgezindheid of zachtaardigheid. Je bent steeds bereid om vergiffenis te schenken, dit in tegenstelling tot wraak te willen nemen. vergeving / een wereld in vrede
  • Rechtvaardigheid: "Elk mens tot zijn recht laten komen". Elk mens heeft recht op dezelfde behandeling. Jezus vraagt aan ons om onze manier van behandeling te evalueren. gelijkheid / een mooie zuivere wereld
  • Geloof - Vertrouwen: Je vertrouwt op God, je gelooft in je vrienden, in jezelf. Je gelooft in de toekomst, je vertrouwt erop dat alles goedkomt. betrouwbaar / vergeving / echte vriendschap /  zelfrespect
  • Naastenliefde: Jezus bedoelde hier medeleven. Het is een opgave om ook een vreemde, een zieke, een vijand graag te zien. Het is dus meer dan de liefde die je voor je familie en vrienden hebt. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor de zwakke, diegene in nood. liefhebbend / behulpzaam
  • Innerlijkheid: Jezus benadrukt het volgende: het is niet wat je doet, wat je zegt of wat je draagt, dat je een goed mens maakt. Een goed mens ben (word) je alleen als je gedachten en gevoelens rein zijn. Onder innerlijkheid verstaan we op zoek gaan naar onszelf. Naar wie we echt zijn, maar ook op zoek zijn naar God. eerlijk / betrouwbaar / ruim van geest / innerlijke harmonie

Bron: Christelijke Ethiek, Van Collie N.,  2006-2007

Het niet weergeven van een volgorde maakt dat iedereen voor zichzelf de belangrijkste waarde kiest en daar naar gaat leven. Dus de één kiest als belangrijkste waarde zelfrespect, de ander kiest eerlijkheid en weer een ander kiest vergevingsgezindheid.

 

Menu


Er zijn geen zoekresultaten. Gebruik meer algemene termen om meer resultaten te krijgen.