LEVENSKUNST

Definitie

Als je diep naar binnen kijkt, wat is belangrijk voor je? Waar wil je dat je leven voor staat? Wat voor soort kwaliteiten wil je verder ontwikkelen als persoon? Hoe wil je zijn in relaties met anderen? Waarden zijn verklaringen (uitspraken) over wat je met je leven wilt doen, waar je voor wilt staan en hoe je je wilt gedragen.

Waarden vormen onbewust de criteria waarop je beslissingen neemt. Zij geven de sturing aan je gedrag. Waarden maken dat je automatisch iets doet, handelt, zonder jezelf af te vragen waarom je dit eigenlijk doet of denkt. Daarna kan je beoordelen of je het goed, mooi, fijn of leuk vond. Waarden worden al in de eerste 7 levensjaren gevormd en kunnen later door bewuste keuzes gewijzigd worden. Een leven zonder waarden Als je geen waarden hebt doet niets er meer toe. Je blijft emotieloos bij wat goed is of wat slecht is. De ergste misdaden laten je koud. Verwijten, ruzie en irritatie ken je niet. De zin om te genieten ontgaat je. Streven naar enige zin in je leven komt niet in je op. Vluchten voor gevaar is niet nodig, voortplanten evenmin. Liefde zegt je niets, haat wordt niet opgeroepen. Alle kunst, alle wetenschap, alle genoegens en ongenoegens, alle keuzes en alle oordelen vervallen. Niets maakt meer iets uit; het leven op zich komt overeen met wat planten ondergaan. Zonder waarden kan geen mens. Het waardensysteem is je belangrijkste bezit. bestaat niet.

Vaak worden waarden verward met verlangens, wensen en behoeftes.

Waarden zijn
Verlangens, wensen en behoeftes zijn
gedrag iets dat je wilt hebben of bereiken
altijd in het hier en nu liggen in de toekomst
jouw input jouw output
heb je meestal zelf grotendeels in de hand vaak afhankelijk van toeval, omstandigheden of andere mensen
het proces de uitkomst
overal en altijd toepasbaar plaatselijk en/of tijdelijk

Voorbeelden zijn:

Waarden Verlangens, wensen en behoeftes
Ambitieus Een baan vinden
Volwassen liefde Een partner vinden
Zekerheid voor gezin of huishouden Een groot huis hebben
Moedig Minder angst hebben

In een vrij land leef je op de manier zoals je dat wenst. Je moet dan wel je wensen kennen; jouw belangrijke waarden. De waarden van de individuele mens zijn opgedeeld in wat je wilt bereiken, "Mijn doelen", en hoe je je wilt gedragen, "Mijn gedrag" (zie vervolgpagina's). Je kunt met deze lijsten jezelf bewust maken van jouw belangrijke waarden. Dit kost veel tijd; een jaar is heel normaal. Daarna kan je bewust de volgorde van belangrijkheid veranderen. De meeste belangrijke waarden blijven gedurende je leven gelijk, enkele zijn tijdelijk of afhankelijk van de omgeving.

Bij het bepalen van je belangrijke waarden komt het grote verschil tussen "Levenskunst" en een religie naar voren. Je bepaalt bij "Levenskunst" zelf welke waarden jij belangrijk vindt. Bij religies wordt (meestal meer dan 2000 jaar geleden) opgelegd welke waarden jij belangrijk moet vinden. Veel mensen hebben bij het verlaten van hun religie niet bewust hun waarden aangepast. Zij vinden alles belangrijk en zijn een prooi geworden voor de consumptiecultuur.