LEVENSKUNST

Definitie

Het is belangrijk om diep naar binnen te kijken en je af te vragen wat voor jou echt belangrijk is. Wat wil je dat je leven vertegenwoordigt? Welke kwaliteiten wil je als persoon verder ontwikkelen? Hoe wil je zijn in relaties met anderen? Dit zijn allemaal vragen die verband houden met jouw waarden.

Waarden zijn verklaringen over wat je met je leven wilt doen, waar je voor wilt staan en hoe je je wilt gedragen. Ze sturen onbewust je beslissingen en geven richting aan je gedrag. Ze zijn als criteria die je gebruikt zonder jezelf af te vragen waarom je bepaalde dingen doet of denkt. Deze waarden worden al in de eerste 7 levensjaren gevormd en kunnen later door bewuste keuzes worden aangepast. Een leven zonder waarden Als je geen waarden hebt doet niets er meer toe. Je blijft emotieloos bij wat goed is of wat slecht is. De ergste misdaden laten je koud. Verwijten, ruzie en irritatie ken je niet. De zin om te genieten ontgaat je. Streven naar enige zin in je leven komt niet in je op. Vluchten voor gevaar is niet nodig, voortplanten evenmin. Liefde zegt je niets, haat wordt niet opgeroepen. Alle kunst, alle wetenschap, alle genoegens en ongenoegens, alle keuzes en alle oordelen vervallen. Niets maakt meer iets uit; het leven op zich komt overeen met wat planten ondergaan. Zonder waarden kan geen mens. Het waardensysteem is je belangrijkste bezit. bestaat niet.

Vaak worden waarden verward met verlangens, wensen en behoeftes.

Waarden zijn
Verlangens, wensen en behoeftes zijn
gedrag iets dat je wilt hebben of bereiken
altijd in het hier en nu liggen in de toekomst
jouw input jouw output
heb je meestal zelf grotendeels in de hand vaak afhankelijk van toeval, omstandigheden of andere mensen
het proces de uitkomst
overal en altijd toepasbaar plaatselijk en/of tijdelijk

Voorbeelden zijn:

Waarden Verlangens, wensen en behoeftes
Ambitieus Een baan vinden
Volwassen liefde Een partner vinden
Zekerheid voor gezin of huishouden Een groot huis hebben
Moedig Minder angst hebben

In een vrij land kun je leven op de manier die je wenst, maar hiervoor moet je je eigen belangrijke waarden kennen. Het bepalen van je belangrijke waarden is een proces dat veel tijd kost, vaak een jaar of langer. Maar zodra je ze bewust hebt gemaakt, kun je de volgorde van belangrijkheid veranderen. Sommige waarden blijven gedurende je hele leven hetzelfde, terwijl andere tijdelijk kunnen zijn of afhankelijk van de omgeving.

Een belangrijk onderscheid tussen "Levenskunst" en religie is dat je bij "Levenskunst" zelf bepaalt welke waarden voor jou belangrijk zijn, terwijl religies vaak opgelegde waarden hebben die je moet volgen. Het bewust bepalen van je waarden is essentieel om jezelf niet te verliezen in de consumptiecultuur en een leven te leiden dat in lijn is met wat voor jou echt belangrijk is.