LEVENSKUNST

Duurzaam

Een duurzame levensstijl met als doel de aarde zo min mogelijk te belasten en in harmonie te leven met de natuur omvat verschillende principes:

  1. Zelfbesef en Bewustwording: Je verruimt je zelfbesef en ziet je eigen bestaan op deze overbevolkte aarde die in een snel tempo leeggeroofd wordt. Dit bewustzijn helpt je om verantwoordelijkheid te nemen voor je impact op het milieu.
  2. Bevolkingsaanwas: Je handelen is gericht op het verminderen van de bevolkingsaanwas. Dit kan zich uiten in het bewust maken van anderen over geboortebeperking en duurzaam gezinsplanning.
  3. Gebruik van Hulpbronnen: Je gebruikt hulpbronnen en technieken bewust en probeert onomkeerbare veranderingen in het milieu te vermijden. Dit betekent bijvoorbeeld het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen.
  4. Eigenzinnige en Doordachte Technieken: Je beheerst jezelf door gebruik te maken van eigenzinnige, doordachte, terughoudende en berekende technieken, bij voorkeur decentrale kleine technieken. Dit helpt om vervoer over lange afstanden en monopolievormingen te voorkomen, wat de ecologische voetafdruk vermindert.
  5. Bewuste Keuzes: Je denkt na bij gedachteloze keuzes en het routinematige gebruik en verbruik van (grond)stoffen en dingen. Je streeft ernaar om bewuste en duurzame keuzes te maken die het milieu zo min mogelijk belasten.
  6. Verbruik naar Gebruik: Je verandert verbruik bewust in gebruik. Dit betekent dat je items en materialen zo lang mogelijk gebruikt en hergebruikt voordat je ze weggooit.
  7. Recycling en Afvalbeheer: Je past zoveel mogelijk recycling toe bij verbruik om afval te verminderen en grondstoffen te hergebruiken.
  8. Gezondheid: Je toetst de stoffen die je binnenkrijgt en probeert een gezonde balans te vinden. Te veel werkt als gif en te weinig bedreigt je gezondheid. Het bewaken van je gezondheid is essentieel om op lange termijn duurzaam te leven.
  9. Plezier in het Leven: Je hebt plezier in het leven door volledige ontplooiing van je zinnen; je hebt niet per se luxe artikelen nodig. Een duurzame levensstijl streeft ernaar om te genieten van wat de natuur te bieden heeft en tevreden te zijn met eenvoudige genoegens.
  10. Loslaten en Acceptatie: Je laat af en toe iets door het juist niet te doen, willen of vormgeven; je laat het gaan zoals het gaat. Dit kan helpen om een meer evenwichtige en minder materialistische levensstijl te omarmen.

Een duurzame levensstijl vereist bewustzijn, inzet en doorzettingsvermogen. Het gaat niet alleen om individuele inspanningen, maar ook om het bevorderen van een duurzamere samenleving als geheel.