LEVENSKUNST

Duurzaam

Je wilt de aarde zo min mogelijk belasten. De aarde is nu al veel te klein voor alle mensen. Je leeft vrij en schikt jezelf in je natuurlijke omgeving. Een duurzame levensstijl bestaat uit:

  • Je verruimt je zelfbesef. Je ziet je eigen bestaan op deze overbevolkte aarde die in een snel tempo leeggeroofd wordt.
  • Je handelen is gericht op het verminderen van de bevolkingsaanwas.
  • Je gebruikt de hulpbronnen en technieken bewust; je probeert onomkeerbare veranderingen in het milieu te vermijden.
  • Je beheerst jezelf door gebruik van eigenzinnige, doordachte, terughoudende en berekende technieken; bij voorkeur decentrale kleine technieken. Dit voorkomt vervoer over lange afstanden en monopolievormingen.
  • Je denkt na bij gedachteloze keuze en het routinematige gebruik en verbruik van (grond)stoffen en dingen.
  • Je verandert verbruik bewust in gebruik.
  • Je past zoveel mogelijk recycling toe bij verbruik.
  • Je toetst de stoffen die je binnenkrijgt. Te veel werkt als gif en te weinig bedreigt je gezondheid.
  • Je hebt plezier in het leven door volledige ontplooiing van je zinnen; je hebt niet persé luxe artikelen nodig.
  • Je laat af en toe iets door het juist niet te doen, willen of vormgeven; je laat het gaan zoals het gaat.