LEVENSKUNST

Cyberspace

De cyberspace is de virtuele ruimte, een ruimte in de verbeelding en alleen zichtbaar op het beeldscherm.

Je hoeft tegenwoordig zelf geen kennis te hebben maar je moet weten waar en hoe je die verkrijgt. Daarna moet je de moed hebben om te kiezen en een volgorde van belangrijkheid opstellen. Weinig is echt belangrijk. Al snel wordt de informatie en communicatie je te veel. Reduceer dit zodat je weer tijd hebt om jezelf een spiegel voor te houden.

Je kunt experimenteren en flaneren in de virtuele ruimte om zo andere werkelijkheden te zien, voor te stellen en soms te ervaren. Je kunt interactief oefenen en jezelf vormen. Af en toe zal je cyberspace uit moeten zetten. Je ontkomt zo aan de totale claim van de cyberspace. Je neemt de leiding over jezelf weer over. Om dit te kunnen zal je kennis van de informatietechnologie moeten krijgen.

 

Je zult vragen moeten stellen:

  • Wie regelt de toegang tot de cyberspace?
  • Met welke middelen?
  • Hoe wordt de informatie gekanaliseerd?
  • Wie dient daarmee welk belang?
  • Welke manipulatie kan achter gewone zakelijke informatie schuil gaan?