LEVENSKUNST

Consumptiecultuur

De belangrijke waarden van de consumptiecultuur zijn 'een comfortabel leven' en 'plezier'. Je wijdt je fanatiek aan het verwerven van materieel gewin, populariteit en macht. Het complete dagelijks leven betrek je daarbij: woninginrichting, genot(middelen), vrijetijdsbesteding, lichaamscultuur (hygiëne, voeding, gezondheid en schoonheid), ouder worden, seksualiteit en zelfs de dood.

Consumeren draagt bij aan jouw waarden en "uniek zijn":

  • plezier,
  • een comfortabel leven,
  • wijsheid,
  • behulpzaam (anderen helpen),
  • creativiteit en aan
  • de vorming van een persoonlijke identiteit, eigenwaarde en sociale erkenning.

Maar als je niet gelukkig bent, zal je dit door consumeren ook niet worden. Consumptie verschaft je slechts tijdelijk geluk en soms teleurstelling. Na een aanschaf blijven nieuwe verlangens ontstaan en zetten producenten je aan tot nog meer consumptie, zodat je blijft (over)consumeren. Reclames, hebzucht en kortzichtigheid kunnen je aanzetten tot het maken van onverantwoorde schulden en aankopen op grond van irreële verwachtingen. Je raakt door overconsumptie vervreemd van andere waarden; je wordt minder gelukkig dan mogelijk is.

Overconsumptie is dikwijls een uitvlucht, een vorm van afleiding. Als je meer gaat verdienen word je tijdelijk gelukkiger. Ook jouw persoonlijk welzijnsniveau stijgt een beetje. Maar jouw geluks- en welzijnsniveau keren snel terug naar het oorspronkelijke niveau. Dit heeft twee oorzaken:

  • Je welzijn wordt in hoge mate bepaald door wat anderen hebben. Je gaat meer verdienen of kopen. Je gaat jezelf daarna vergelijken met mensen die meer hebben.
  • Je behoeften gaan met je inkomen mee; meer of minder. Verdien je meer geld dan nemen je consumptiewensen toe. Het verschil tussen wat je hebt en wat je wilt, neemt niet toe.

 

Menu


Er zijn geen zoekresultaten. Gebruik meer algemene termen om meer resultaten te krijgen.