LEVENSKUNST

Sociaal vergelijken

Iedereen vergelijkt zich bewust of onbewust met anderen. Je doet dit om relatieve eigenschappen en vaardigheden te meten zoals aantrekkelijkheid, assertiviteit, schilderen, voetballen, gitaar spelen, koken enz. Je wilt weten wat de norm is in de groep en of jij dat ook vindt/doet. “Hoor je wel bij de groep, denk of doe je hetzelfde? Met sociaal vergelijken kan je het volgende:

  • Je wilt graag je mening en vaardigheden zo nauwkeurig mogelijk evalueren en vergelijkt jezelf met anderen die gelijke vaardigheden hebben. 
  • Je wilt je goed voelen over jezelf of je zelfvertrouwen opkrikken en vergelijkt je met iemand die slechter is (zie ook Technieken / Dankbaarheid).
  • Je wilt jezelf kunnen verbeteren en vergelijkt je met iemand die beter is.

Er zijn ook nadelen:

  • Als je kijkt naar iemand die slechter is, kan je bedenken dat jij zelf nog slechter kan worden (aftakeling, ziekte, ongeluk)
  • Als je kijkt naar iemand die beter is, kan je bedenken dat dit voor jou onbereikbaar is.


Techniek voor geluk:

  • Je minimaliseert het vergelijken.
  • Je haalt je geluk zoveel mogelijk uit jezelf.
  • Je verheugt je als iemand beter is.
  • Je toont medelijden als het met iemand slechter gaat.

Waarom niet vergelijken?
Geluk komt niet uit de gedachte ik kan beter of heb meer dan de buurman. Voorbeelden: Hangt jouw plezier in seks af van hoe je buurman het doet?  Of voel je minder pijn als iemand anders zich ook op zijn duim slaat? Geluk komt veel minder door denken en oordelen en meer door stemming en gevoel.