LEVENSKUNST

Spiritualiteit

Spiritualiteit is het geloof in God, maar zonder gebonden te zijn aan een specifieke religie.
Spiritualiteit draagt bij aan het geluk van mensen door positief denken en een positieve kijk op de wereld:

  1. Optimisme: Je bekijkt de wereld met een positieve blik en beschouwt deze als goed en liefdevol.
  2. Dankbaarheid: Je bent dankbaar voor wat je hebt en wat je overkomt.
  3. Zelfkennis: Je bent positief over jezelf, accepteert jezelf en zegt ja tegen jezelf.
  4. zingeving: Spiritualiteit helpt je om gemakkelijker betekenis te geven aan ziekte en dood. Je gelooft dat God een bedoeling heeft met wat er gebeurt en dat er een hoger doel achter schuilt.

Meditatief bidden is een vorm van spirituele praktijk waarbij je je gelukkiger voelt en je dichter bij God voelt dan bij andere vormen van gebed, zoals bidden om verlichting of vergeving.

Het is essentieel om spiritualiteit niet te verwarren met religie. Een religie kan veel mensen ongelukkiger maken door het opleggen van verkeerde waarden en door conflicten en oorlogen die eruit voort kunnen komen. Echter, een religie kan ook mensen gelukkiger maken door de sociale steun die wordt geboden tussen leden van een geloofsgemeenschap. Het belangrijkste verschil tussen spiritualiteit en religie is dat spiritualiteit niet gebonden is aan specifieke regels en dogma's, terwijl religie vaak wel bepaalde voorschriften en overtuigingen heeft die moeten worden gevolgd.