LEVENSKUNST

LEVENSSTIJL

Levenskunst is: Je leven is in balans.

In het kort: Een levensstijl is de wijze waarop een individu of groep zijn leven inricht en zich gedraagt op basis van redelijk stabiele waarden en normen.

Uitgebreid (Wikipedia): Levensstijl of levenswijze is de manier van leven van een individu of een groep. Voor de groep bestaat deze uit impliciete vanzelfsprekendheden die tot uiting komen in sociale codes, wat tot uiting kan komen in aparte subculturen. Verschillende levensstijlen zijn te onderscheiden bij de sociale klassen en deze worden ook gebruikt om de sociale status te benadrukken. Hiermee kan een bepaalde mate van sociale sluiting bereikt worden waarmee men zich afsluit van andere groepen.

Je kunt je leven inrichten op basis van meerdere levensstijlen. Binnen een groep wil je ook uniek zijn met het gevaar dat je gaat vergelijken.

De levensstijl welke je moreel verplicht bent je eigen te maken, is de duurzame levensstijl.