LEVENSKUNST

LEVENSSTIJL

In het kort: Een levensstijl is de wijze waarop een individu of groep zijn leven inricht en zich gedraagt op basis van redelijk stabiele waarden en normen.

Vergelijk daarbij Levenskunst: Je leven is in balans.

Uitgebreid (Wikipedia): Levensstijl of levenswijze is de manier van leven van een individu of een groep. Voor de groep bestaat deze uit impliciete vanzelfsprekendheden die tot uiting komen in sociale codes, wat verder nog tot uiting kan komen in aparte subculturen. Verschillende levensstijlen zijn te onderscheiden bij de sociale klassen. Deze stijlen worden ook gebruikt om de sociale status te benadrukken. Door deze sociale status kan men zich ook gaan afzonderen van andere groepen.

Je kunt je leven inrichten op basis van meerdere levensstijlen. Binnen een groep wil je ook uniek zijn met het gevaar dat je gaat vergelijken.

De levensstijl welke je moreel verplicht bent je eigen te maken, is de duurzame levensstijl.