LEVENSKUNST

LEVENSFASEN

Leven is leven in de tijd, waarbij je levensloop voortdurend verandert en evolueert. "Levenskunst" is geen vaststaand levensplan, maar eerder een kunst van het omgaan met de tijdsdimensie van het leven. Het omvat veel meer dan timemanagement; het gaat om het begrijpen en omgaan met verschillende tijdsprocessen met hun eigen dynamiek.

De tijdsdimensie in "Levenskunst" omvat verschillende aspecten: het begin van het leven, de voortgang en opeenvolging van gebeurtenissen, het tempo van veranderingen, het tijdspad dat je volgt, de duur van ervaringen en uiteindelijk de dood.

Jouw leven speelt zich af in een bepaalde context, historisch gesitueerd, en je kunt niet op elk moment alles mogelijk maken.

Om je leven vorm te geven, moet je keuzes maken en rekening houden met de tijdsfactor. Het besef van in welke levensfase je je bevindt en wat je nu moet doen, is belangrijk. Sommige handelingen moeten op het juiste moment plaatsvinden, terwijl andere handelingen nog niet aan de orde zijn of straks te laat zijn. Wat je nu doet en nalaat, heeft gevolgen voor later; alles laat een spoor na en heeft impact.

"Levenskunst" betekent dus leren omgaan met de eindigheid van het leven en met de vele aspecten van tijd. Het vraagt om bezinning en reflectie op je eigen leven en keuzes. Elke onderneming heeft een einde, en je leven zelf is ook eindig. Het beoefenen van "Levenskunst" is de kunst van het leren leven in de tijd en het waarderen en begrijpen van de verschillende facetten van tijd in je leven.

De tijdsfactor is dus van groot belang: in welke levensfase ben je en wat moet je nu doen? Voor bepaalde handelingen is het nog geen tijd en voor andere is het straks te laat.
Wat je nu doet en nalaat, telt ook voor later. Alles wat je doet, heeft impact en laat een spoor na. Je moet iets op een bepaald tijdstip doen; op het juiste ogenblik. Dat geldt voor de routineuze handelingen maar nog veel meer voor de grote levenskeuzen. Misschien bestaan er criteria voor een persoonlijke politiek van het moment. Om die te ontdekken is bezinning nodig en dat… kost tijd. Elke onderneming is tenslotte eindig en je leven zelf is ook eindig. "Levenskunst" is de kunst van de eindigheid. "Levenskunst" is leren leven in de tijd, leren om te gaan met elk van de vele aspecten van de tijd.