LEVENSKUNST

LEVENSFASEN

Leven is leven in de tijd. Je levensloop: het leven staat nooit stil, het loopt, het verloopt en het loopt af. In je levensloop veranderen allerlei omstandigheden zelfs met grote snelheid. "Levenskunst" is geen vaststaand levensplan hoe je de weg kiest. De tijdsdimensie is van fundamenteel belang voor de "Levenskunst"; het is veel meer dan timemanagement. Menselijk leven betekent omgaan met allerlei tijdsprocessen ieder met een heel verschillende dynamiek. Met de tijd kan je onderscheiden: het begin, het verloop of de opeenvolging, het tempo, het tijdspad, de duur, het einde ofwel de dood.

Je geeft je leven vorm in een bepaalde, historisch gesitueerde omgeving. Je kunt niet op elk moment alles mogelijk laten zijn. Je toekomst sluit aan op hoe je geworden bent, hoe je nu bent, en hangt bovendien af van de zich steeds wijzigende omstandigheden. Denken, handelen en willen doe je binnen jouw levensboog en altijd weer op bepaalde momenten in een veranderlijke tijd. Niet alles is even belangrijk, maar wat je doet telt altijd mee. Je kunt niet alles tegelijk en daarom moet je keuzes maken.

De tijdsfactor is dus van groot belang: in welke levensfase ben je en wat moet je nu doen? Voor bepaalde handelingen is het nog geen tijd en voor andere is het straks te laat.
Wat je nu doet en nalaat, telt ook voor later. Alles wat je doet, heeft impact en laat een spoor na. Je moet iets op een bepaald tijdstip doen; op het juiste ogenblik. Dat geldt voor de routineuze handelingen maar nog veel meer voor de grote levenskeuzen. Misschien bestaan er criteria voor een persoonlijke politiek van het moment. Om die te ontdekken is bezinning nodig en dat… kost tijd. Elke onderneming is tenslotte eindig en je leven zelf is ook eindig. "Levenskunst" is de kunst van de eindigheid. "Levenskunst" is leren leven in de tijd, leren om te gaan met elk van de vele aspecten van de tijd.