LEVENSKUNST

Wat wil ik echt?

Weten wat je echt wilt, is bewust zijn van de waarden die je belangrijk vindt. Je maakt hiermee je leven rijker en zinvoller. Zelfverwijten en gevoelens van leegte nemen af.

Hoe?

 1. Lees wat waarden zijn.
 2. Bepaal welk gedrag je het belangrijkst vindt met "Mijn gedrag".
 3. Bepaal welke doelen je wilt bereiken met "Mijn doelen".
 4. Je waarden zijn de criteria waarop je beslissingen neemt. Spreek je waarden uit naar je omgeving.
 5. Laat je waarden inslijten; dit kan gemakkelijk een jaar duren.
  • In het begin weeg je de criteria bewust maar wel ná de beslissing met mogelijk een verkeerde keuze als gevolg.
  • Later zal dat beter gaan en weeg je de criteria bewust maar vóór de beslissing.
  • Uiteindelijk weeg je de criteria onbewust; zonder nadenken.
 6. Controleer regelmatig (eens per jaar) of je genoeg tijd besteedt aan je waarden. Zo niet, pas dan je tijdsbesteding of je waarden aan.
 7. Bij grote veranderingen in je leven kunnen ook enkele waarden veranderen; begin dan weer bij 1.

Waarom je belangrijkste waarden kennen?

 • Je bent je bewust waar het jou in dit leven om te doen is.
 • Als je dit ontdekt hebt, ben je in staat gerichte keuzes te maken en je leven in te richten.
 • Je onverschilligheid verdwijnt; je vindt niet meer alles goed.
 • Je eigenwaarde neemt toe; je staat ergens voor.
 • Je neemt bezit van jezelf en wordt geestelijk weerbaarder. Bij grote tegenslagen in je leven heb je aan je belangrijke waarden veel steun.
 • Door actief de belangrijkste waarden te zoeken leer je respect krijgen voor de keuzes die anderen maken met hun belangrijke waarden.
 • Voor je waarden uitkomen, trekt gelijkgestemden aan en stoot andersdenkenden af. Je maakt hechtere vriendschappen met gelijkgestemden.
 • Je kunt beter met de eindigheid van het leven omgaan.
 • Je leert tijdens je zoektocht dat je afhankelijk bent van anderen.

Waarom een volgorde van belangrijkheid?
Je krijgt geen schuldgevoel als je in een bepaalde situatie moet kiezen tussen de ene of de andere belangrijke waarde (bv tussen werk en partner).