LEVENSKUNST

Wat wil ik echt?

Weten wat je echt wilt, houdt in dat je bewust bent van de waarden die je belangrijk vindt. Hierdoor maak je je leven rijker en zinvoller, terwijl zelfverwijten en gevoelens van leegte afnemen.

Hoe kun je dit bereiken?

 1. Lees en begrijp wat waarden zijn.
 2. Bepaal welk gedrag je het belangrijkst vindt met "Mijn gedrag".
 3. Bepaal welke doelen je wilt bereiken met "Mijn doelen".
 4. Je waarden fungeren als criteria bij het nemen van beslissingen. Spreek je waarden uit naar je omgeving.
 5. Laat je waarden inslijten; dit kan enige tijd duren.
  • In het begin weeg je de criteria bewust maar pas ná de beslissing, wat mogelijk tot verkeerde keuzes kan leiden.
  • Later zal dit beter gaan en weeg je de criteria bewust vóór de beslissing.
  • Uiteindelijk weeg je de criteria onbewust, zonder er nog bewust over na te denken.
 6. Controleer regelmatig (bijvoorbeeld eens per jaar) of je voldoende tijd besteedt aan je waarden. Pas indien nodig je tijdsbesteding of je waarden aan bij grote veranderingen in je leven.

Weten wat je echt wilt, is bewust zijn van de waarden die je belangrijk vindt. Je maakt hiermee je leven rijker en zinvoller. Zelfverwijten en gevoelens van leegte nemen af.

Waarom is het kennen van je belangrijkste waarden zo belangrijk?

 • Je bent je bewust van waar het in jouw leven om draait.
 • Je bent in staat gerichte keuzes te maken en je leven bewust in te richten.
 • Onverschilligheid verdwijnt; je staat niet meer overal neutraal tegenover.
 • Je eigenwaarde neemt toe; je hebt duidelijkheid over waar je voor staat.
 • Je neemt bezit van jezelf en wordt geestelijk weerbaarder. In tijden van grote tegenslagen bieden je belangrijkste waarden veel steun.
 • Actief zoeken naar je belangrijkste waarden helpt je respect te krijgen voor de keuzes die anderen maken op basis van hun waarden.
 • Het uiten van je waarden trekt gelijkgestemden aan en stoot andersdenkenden af, waardoor je hechtere vriendschappen kunt opbouwen.
 • Je leert beter omgaan met de eindigheid van het leven.
 • Tijdens je zoektocht ontdek je dat je afhankelijk bent van anderen.

Waarom een volgorde van belangrijkheid?

Het hebben van een volgorde van belangrijkheid voor je waarden helpt je om geen schuldgevoel te krijgen als je in bepaalde situaties moet kiezen tussen de ene of de andere belangrijke waarde. Bijvoorbeeld, als je moet kiezen tussen je werk en je partner, kun je met behulp van de volgorde van belangrijkheid beslissen wat voor jou op dat moment het meest waardevol is. Dit helpt je om beter met dergelijke keuzes om te gaan en schuldgevoelens te voorkomen.