LEVENSKUNST

Introductie

Doel van deze niet commerciële website is de "Levenskunst" populair te maken onder een breed publiek. "Levenskunst" sterkt je bij de keuzen die je moet maken in je leven. Surf eens over deze website; daarna ga je mensen anders bekijken.

Deze website is voor iedereen en speciaal voor de beginnende levenskunstenaar om zichzelf te verdiepen in de complete "Levenskunst". Daarna kan deze zich verder verdiepen met boeken en websites. De boeken gebruiken vaak een sterk filosofisch jargon en gaan vaak over één specifiek onderwerp binnen de "Levenskunst". Dit maakt het voor de beginnende levenskunstenaar erg moeilijk het overzicht te bewaren.

"Levenskunst" geeft je de kracht in je bestaan. De boom op veel pagina's van deze website symboliseert deze kracht. De wisselende afbeeldingen van mensen in de rechterbovenhoek symboliseren jouw telkens veranderende omgeving.

Linkjes:
- Op de blauwe linkjes kun je klikken.
- Als je op de rode linkjes moet je alleen de muis plaatsen en niet klikken. de cursor plaatst verschijnt links een leesvenster.

De website is nog voor vele verbeteringen vatbaar. Graag ontvang ik je commentaar en opmerkingen via "info at Levenskunstactief.nl"