LEVENSKUNST

Wat is het niet?

Perfect leven

"Levenskunst" wordt door sommige mensen geassocieerd met een perfect leven. Je bent pas levenskunstenaar als je geweldig gelukkig bent, omdat je altijd alles kan, iedereen je bewondert, je mooi bent, en je alles wat je wilt ook bereikt. Een van de lessen uit de "Levenskunst" is dat je vrijheid altijd relatief is. De vormgeving van je leven is gebonden aan grenzen en beperkingen. Niet al deze grenzen en beperkingen zijn te veranderen. Het gaat erom hoe jij bent ten opzichte van de grenzen en beperkingen waarin je leven zich afspeelt. Deze grenzen en beperkingen kunnen extern (cultuur, milieu) maar ook intern (karakter, mogelijkheden, lichamelijke beperkingen) zijn.

 

Positief denken

"Levenskunst" is niet hetzelfde als "Positief denken".

Positief denken suggereert meesterschap en beheersing van het lot door de menselijke geest.
  - Mensen zijn vaak slachtoffer van een ongeluk, van een ziekte, van een laaghartige streek van anderen, door onwetendheid of misrekening. Tegenslagen blijven niet uit door het koesteren van positieve gedachten. Een mens dient een houding van bescheidenheid en onthechting ten opzichte van het noodlot te hebben. Besef dat je een kwetsbaar mens bent en dat er zich altijd zaken in het leven voordoen waar je niets aan kunt doen. Overdrijf daarbij niet door na enkele pijnlijke ervaringen fundamenteel pessimistisch te worden over je hele leven.
  - Het is gevaarlijk om zich door het onstuitbare optimisme van een oververhitte 'positief denken'-goeroe een individualiseringsstrategie te laten aanpraten in de trant van: jij kunt het leven krijgen zoals je het wilt. Zo maakbaar is het leven niet. Je moet juist telkens weer opnieuw bezien welke speelruimte je in een concrete situatie hebt om je lot te beïnvloeden.
  - Ook de aansporing om dagelijks zinnen te herhalen als ‘het gaat goed, het leven is prettig’, is op zijn minst onnozel. Als het leven werkelijk goed is, heeft het ongetwijfeld zin om dat uit te drukken. In alle andere gevallen is het een vorm van zelfbedrog.
  - Ten slotte moet ook de aansporing om gelukkig te zijn van de hand gewezen worden. Gelukkig zijn is iets dat je niet in de hand hebt maar wat een mens zo nu en dan toevalt.

Menu


Er zijn geen zoekresultaten. Gebruik meer algemene termen om meer resultaten te krijgen.