LEVENSKUNST

DOELEN

Het werken aan je doelen maakt je gelukkiger dan het behalen van je doel. Tijdens het werken aan je doelen kan je ook nog eens in de flow-toestand komen (Flow op vervolgpagina). Er zijn vele soorten doelen of idealen gericht op het leven dat je wilt leiden of op je fysische, sociale en politieke omgeving; religie, materieel gewin, populariteit, macht of liefde etc. Ze kunnen klein, nuchter en haalbaar, maar ook alles omspannend, bevlogen en onhaalbaar zijn. Grote doelen probeer je op te splitsen in meerdere kleine doelen.

Welke doelen zijn geschikt?
Dit zijn de doelen die je rechtstreeks bevrediging geven voortkomend uit je belangrijkste waarden. Je kan deze mens-die-je-wilt-zijn doelen ook uitzoeken op de vervolgpagina karakteridealen. Met deze doelen ben je niet afhankelijk van reacties van anderen (bewondering) en heb je geen middelen (geld) nodig. Rond je 25e kijk je welke personen jou het meest aanspreken. Je inventariseert hun levens die kunnen functioneren als rolmodellen. Je betrekt hierbij je eigen negatieve en positieve ervaringenJe kan doelen bepalen vanuit je negatieve ervaringen, het NEEgebied. Deze leren je de noodzaak van bepaalde veranderingen. En je kan doelen bepalen vanuit je positieve ervaringen, het JAgebied. Deze zijn nodig voor positieve verandering en groei. Vaak als de negatieve kant meer aandacht krijgt dan de positieve kant word je passief en moedeloos. Door te focussen op die zaken waar je wél goed in bent, mobiliseer je juist jouw kracht.
Zelfsturing draait om het herkennen van je goede momenten en het werken aan het creëren van meer van zulke ervaringen. Je wordt meer jezelf, zoals je nu bent op je beste momenten. Je moet daarvoor je eigen gedrag zeer concreet omschrijven: meetbaar, actief en persoonlijk. (Bron Ben Tiggelaar; Dromen, durven, doen)
.

Maakt het hebben van doelen je gelukkig?

  • Je krijgt het gevoel controle te hebben over je leven; een reden van bestaan.
  • Je krijgt meer zelfrespect.
  • Je dagelijks leven krijgt betekenis.
  • Je leert hoe je efficiënt met je tijd om moet gaan.
  • Je leert hoe je problemen moet aanpakken.
  • je leert je beperkingen kennen.
  • Je gaat bij een groep horen (gelijkgestemden).

Wat je nog meer moet weten.