LEVENSKUNST

DOELEN

Het werken aan je doelen maakt je gelukkiger dan het behalen van je doel. Tijdens het proces van werken aan je doelen kun je zelfs in eenflow-toestand komen. Doelen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals het leven dat je wilt leiden of gericht zijn op je fysieke, sociale en politieke omgeving. Het kunnen kleine, nuchtere en haalbare doelen zijn, maar ook grotere, bevlogen en ogenschijnlijk onhaalbare doelen. Het is vaak nuttig om grote doelen op te splitsen in meerdere kleinere doelen.

Welke doelen zijn geschikt?

Geschikte doelen zijn diegenen die rechtstreeks bevrediging geven en voortkomen uit je belangrijkste waarden. Deze doelen zijn niet afhankelijk van de reacties van anderen (zoals bewondering) en vereisen geen materiële middelen (zoals geld). Het kan waardevol zijn om rond je 25e te kijken naar personen die je bewondert en wiens levens als rolmodellen kunnen dienen. Hierbij kun je jouw eigen  negatieve en positieve ervaringenJe kan doelen bepalen vanuit je negatieve ervaringen, het NEEgebied. Deze leren je de noodzaak van bepaalde veranderingen. En je kan doelen bepalen vanuit je positieve ervaringen, het JAgebied. Deze zijn nodig voor positieve verandering en groei. Vaak als de negatieve kant meer aandacht krijgt dan de positieve kant word je passief en moedeloos. Door te focussen op die zaken waar je wél goed in bent, mobiliseer je juist jouw kracht.
Zelfsturing draait om het herkennen van je goede momenten en het werken aan het creëren van meer van zulke ervaringen. Je wordt meer jezelf, zoals je nu bent op je beste momenten. Je moet daarvoor je eigen gedrag zeer concreet omschrijven: meetbaar, actief en persoonlijk. (Bron Ben Tiggelaar; Dromen, durven, doen)
betrekken.

Maakt het hebben van doelen je gelukkig?

Ja, het hebben van doelen kan je gelukkiger maken omdat:

  • Je het gevoel hebt controle te hebben over je leven en een reden van bestaan hebt.
  • Je meer zelfrespect ontwikkelt door het werken aan en bereiken van je doelen.
  • Je dagelijks leven meer betekenis krijgt door het nastreven van doelen.
  • Je leert hoe je efficiënt met je tijd kunt omgaan om je doelen te bereiken.
  • Je leert problemen aan te pakken en obstakels te overwinnen.
  • Je komt in contact met gelijkgestemden en kunt je bij een groep aansluiten.

Andere belangrijke aspecten: